Hrvatski
Hrvatski
English

Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje znanstvene, nastavne i stručne literature (knjiga, udžbenika, monografija, zbornika radova, izvješća s konferencija, kongresa i simpozija, službenih, periodičnih i ostalih publikacija) u tiskanom ili elektroničkom obliku, samostalno ili u suradnji s drugim zainteresiranim subjektima.


Temeljna je zadaća izdavačke djelatnosti da pridonosi razvitku nastavnih, znanstvenih, obrazovnih i drugih djelatnosti, te uz knjižnični fond predstavlja glavni dio njegove nastavne infrastrukture.