Hrvatski
Hrvatski
English

Etika

Etičkim kodeksom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku utvrđuju se osnovna i opća etička načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju. 


Temeljem etičkih načela i vrijednosti utemeljena su i etička prava i obveze. One se odnose na ljudske i profesionalne odnose među nastavnim, stručnim administrativnim i drugim pripadnicima akademske zajednice Sveučilišta. Cilj je opravdati vjerodostojnost i javno povjerenje djelatnosti na Sveučilištu u Osijeku.


Etičko povjerenstvo Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi u sastavu:

  1. dr. sc. Barbara Pisker, predstavnik nastavnika i suradnika, predsjednik
  2. dr. sc. Katarina Štavlić. predstavnik nastavnika i suradnika, zamjenik predsjednika
  3. Jasmina Mlađenović, dipl. iur., predstavnik nastavnika i suradnika, član
  4. Tatjana Pandžić, struč. spec. oec., predstavnik administracije, član
  5. Lara Zadravec, predstavnik studenata, član

osnovano je radi promicanja i zaštite etičkih načela u nastavnoj i znanstvenoj djelatnosti, stručnom radu, međusobnim odnosima i javnom istupanju nastavnika, suradnika i drugih zaposlenika.


Ovdje možete preuzeti letak: Osnovna načela etičkog kodeksa

Ovdje možete preuzeti letak: Akademski bonton