Hrvatski
Hrvatski
English

Suradnja sa civilnim društvom

Suradnja fakulteta s civilnim društvom ključna je za povezivanje akademske zajednice i vanjskih dionika. Fakultet može pružiti resurse, znanje i ekspertizu kroz istraživačke projekte, edukacijske programe, donacije te ostale aktivnosti. Ovakva suradnja doprinosi društvenoj odgovornosti fakulteta i angažmanu, pružajući koristi civilnom društvu kroz pristup obrazovne aktivnosti, te doprinosi izgradnji održivijeg i inkluzivnijeg društva.