Hrvatski
Hrvatski
English

Dokumenti

                                                       Politika osiguravanja kvalitete

Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi u skladu s misijom, vizijom i ciljevima Fakulteta i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku definiranim u Strategiji razvoja Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi za razdoblje 2023.-2030. i Strategiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razdoblje 2021. – 2030. razvija i promiče kulturu kvalitete kroz:

 • Organizaciju i razvoj sustava za osiguravanje kvalitete temeljeno na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanju (ESG), nacionalnim i sveučilišnim kriterijima (propisima)
 • Implementaciju, vrednovanje i kontinuiranu reviziju sustava za osiguravanje kvalitete sukladno relevantnim informacijama i potrebama unapređenja svih aspekata poslovanja
 • Provedbu misije, vizije i strategije Fakulteta, usklađene s nacionalnim i regionalnim strateškim okvirom, kroz akcijske planove, mjerenje i praćenje pokazatelja uspješnosti
 • Reviziju i unapređenje postojećih te razvoj novih studijskih programa i programa cjeloživotnog obrazovanja, s jasno definiranim ishodima učenja usklađenim sa zahtjevima i standardima struke, održivog razvoja kao i kompetencijama potrebnim za tržište rada i nastavak obrazovanja
 • Trajno unapređenje procesa učenja, poučavanja i vrednovanja usmjerenog na studente, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada uz poticanje inovativnosti, izvrsnosti i održivog razvoja
 • Osiguravanje kvalificiranosti i kontinuiranog razvoja karijera svih zaposlenika
 • Poticanje mobilnosti zaposlenika i studenata
 • Kontinuirano unapređenje obrazovnih resursa (prostora, opreme, knjižnice i cjelokupne infrastrukture)
 • Aktivno uključivanje studenata u obrazovni proces i ostale aktivnosti Fakulteta te praćenje njihovih potreba
 • Promicanje i zaštitu najviših etičkih vrijednosti i profesionalnih načela svih dionika
 • Praćenje potreba gospodarstva, lokalne zajednice, domaćih i međunarodnih strukovnih udruženja i njihovo sustavno uključivanje u poboljšanje nastavnih, istraživačkih i stručnih procesa Fakulteta
 • Aktivnu suradnju sa svim dionicima, otvorenost i transparentnost
 • Racionalno i transparentno upravljanje financijskim resursima

Politika i procedure sustava za osiguravanja kvalitete javno su dostupni i poznati svim dionicima Fakulteta te se poduzimaju aktivnosti da se politika razumije i provodi na svim razinama poslovanja.

Kvaliteta poslovnih procesa Fakulteta temelji se na stručnosti, vještinama, znanjima i etičnosti svih zaposlenika i studenata koji su odgovorni za provođenje politike osiguravanja kvalitete i davanje doprinosa jačanju stručnog i profesionalnog ugleda ustanove.

Politika osiguravanja kvalitete prati se kroz ostvarenje strateških ciljeva i aktivnosti sustava za osiguravanja kvalitete Fakulteta te se redovito prosuđuje i po potrebi unapređuje sukladno iskazanim potrebama.