Hrvatski
Hrvatski
English

Prijelaz s drugog visokog učilišta

Na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi da bi se upisali kao prijelaznik trebate podnijeti zahtjev sa svom pripadajućom dokumentacijom. Prijelaz je moguć s  jednog sveučilišnog studija na drugi srodni sveučilišni studij, s jednog stručnog studija na drugi srodni stručni studij ili s jednog smjera studija na drugi smjer studija, za studije koji se izvode u okviru istoga znanstvenog područja, unutar sveučilišne sastavnice, s jedne sveučilišne sastavnice na drugu sveučilišnu sastavnicu, s drugih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i s drugih visokih učilišta u inozemstvu.


Zahtjev za odobrenjem prijelaza student je obvezan podnijeti nositelju studija najkasnije do 15. rujna tekuće akademske godine. U zahtjevu mora biti naveden status: redoviti ili izvanredni i studijski program na koji se student želi upisati.


Zahtjevu se prilažu preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole, preslika svjedodžbe o završnom radu/maturi, preslika potvrde o položenim ispitima državne mature, original potvrda o prijepisu ocjena svih položenih ispita, nastavni plan i program položenih ispita i dokaz o uplati Naknade za prijelaz s drugih visokih učilišta u RH sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku i sveučilišnim sastavnicama.


Uplata naknade u iznosu 143€  obavlja se na  IBAN Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi  HR20 2340 0091 1111 9578 5 (račun je otvoren u Privrednoj banci Zagreb), Model – 00, Poziv na broj – Vaš OIB, Svrha: Naknada za prijelaz s drugih visokih učilišta u RH.


Dokumentaciju možete dostaviti u Tajništvo ili putem elektroničke pošte na email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


Rješenje o prijelazu studenta donosi ovlašteno tijelo sveučilišne sastavnice na kojoj student nastavlja studij.  


Dokumenti:

Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja

Odluka o imenovanju koordinatora za priznavnaje prethodnog učenja

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3