Hrvatski
Hrvatski
English

Alumni

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI "ALUMNI FTRR-a"
Vukovarska 17, 34000 Požega
OIB: 15761529835
MB: 02820986
IBAN: 8724840081135018869

Vodstvo udruge:

  • predsjednik: Bruno Horvat
  • dopredsjednik: Vedran Kovačević
  • tajnik (zapisničar): Maja Jedinak
  • članovi Upravnog odbora: Maja Jedinak, Slavica Obradović i Milan Paun
  • članovi Nadzornog odbora: Vjekoslav Pišmiš, Daliborka Uršić i Zdravko Matičević
  • članovi Arbitražnog suda: Marina Kovačević, Ivana Paun i Slavica Obradović
  • likvidator: Brigita Zubović


Cilj Udruge je povezivanje i udruživanje diplomiranih studenta Fakulteta, uključujući i diplomirane studente Veleučilišta, radi održavanja veze između Fakulteta i njegovih nekadašnjih studenata te međusobne povezanosti nekadašnjih studenata Fakulteta, temeljem čega se omogućuje i unapređuje praćenje i sustavna analiza zapošljivosti diplomiranih studenata na tržištu rada i razvoja njihovih karijera, praćenje i unaprjeđivanje ostvarenih ishoda učenja i kompetencija i njihova prilagodba stvarnim okolnostima, promjenama i zahtjevima na tržištu rada te u okviru relevantnog znanstveno-istraživačkog prostora,  poticanje i izgradnja veza i suradnje Fakulteta i drugih visokih učilišta u zemlji i inozemstvu, kao i veze i suradnje s gospodarstvom, poticanje oblika nacionalne i međunarodne znanstvene, istraživačke i stručne razmjene i mobilnosti studenata i nastavnika, promicanje ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu  između samih nekadašnjih studenata Veleučilišta u Požegi i Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi.