Hrvatski
Hrvatski
English

Riječ dekana

Požega - sveučilišni grad!


Uz svesrdnu pomoć našeg Grada i Županije, te Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i njezinih sastavnica, osnovan je, te u akademskoj godini 2022./2023. započeo s radom, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi kao nova znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta u Osijeku.


Posjetitelji ove stranice u dostupnim rubrikama mogu vidjeti što je misija i vizija našeg Fakulteta i tako uočiti da smo izabrali biti čimbenikom ostvarenja nacionalnih i regionalnih strateških odrednica  održivog regionalnog razvoja kroz stvaranje kvalitetnih ljudskih resursa prije svega u području regionalnog turizma.


Studijski programi koje naš Fakultet ustrojava i izvodi, koje svakako predvodi naš sveučilišni prijediplomski studij Turizam, a doskora i njegov „diplomski nastavak“, sačinjeni su i izvode se s ciljem osposobljavanja stručnjaka za obavljanje upravljačkih i operativnih poslova u područjima neraskidivo povezanih s turizmom i regionalnim razvojem; enogastronomija, elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo, računovodstvo i dr.


Ruralno-održivo-zeleno-digitalno temeljne su premise sveučilišnog i stručnog obrazovanja na našem Fakultetu.


U ostvarenju spomenutih ciljeva, naše vizije i misije djelovanja i razvitka, opremljeni smo infrastrukturom kojom jamčimo osiguravati i unaprjeđivati kvalitetu našega nastavnog i znanstvenog rada u skladu sa standardima i smjernicama osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja. 


Studentski dom, moderni nastavni poligoni za izvedu stručne praktične nastave, opremljeni nastavni prostori, sportska dvorana i prateći sadržaji, djelići su cjeline namijenjene našim studentima za ostvarenje cjelovite kvalifikacije i ključnih kompetencija kao uvjeta za pristupanje tržištu rada ili nastavku visokoškolskog obrazovanja.


Prije svega izgrađujući vlastiti nastavni kadar, imajući studente u fokusu svih naših aktivnosti, upućujem otvoren poziv svim zainteresiranima pregledati ove stranice, upoznati se s našim potencijalima i mogućnostima.


Pozdravljam sve naše sadašnje i buduće studente i pozivam ih biti dijelom jedne velike obitelji, zajedničkog tima studenata, nastavnika i stručnjaka u ostvarenju zajedničkog nam cilja  - regionalnog razvoja naše zemlje u svakom njezinom dijelu koji ju čini Lijepom i Našom.


Dobro nam došli! 


prof. dr. sc. Borislav Miličević