Hrvatski
Hrvatski
English

Unutarnje prosudbe

Postupak unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta provodi Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete u skladu s Pravilnikom o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete. Unutarnja prosudba provodi se periodički sukladno godišnjem Planu aktivnosti za osiguravanje kvalitete i njome mogu biti obuhvaćena sva ili samo pojedina područja vrednovanja. To je postupak kojim se analizira i procjenjuje stupanj razvijenosti uspostavljenog sustava za osiguravanje kvalitete na Fakultetu sukladno nacionalnim (Standardi za vrednovanje kvalitete u postupku reakreditacije visokih učilišta) i europskim (Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)) standardima te doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete Fakulteta.


Postupak unutarnje prosudbe sastoji se od četiri faze: planiranje, prosudba u užem smislu, izrada izvješća, naknadno praćenje (follow - up) te izrade Završnog izvješća o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete.“


Odlukom Fakultetskog vijeća imenovano je Povjerenstvo za unutarnju prosudbu i određena su područja vrednovanja sustava kvalitete Fakulteta u 2024. godini:

  1. Kvaliteta nastavnog procesa, proces učenja i poučavanja, dodjela ECTS bodova, i
  2. Proces vrednovanja studentskog rada, rada polaznika i ostvarenih ishoda učenja.

Izvješće o funkcionalnosti i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom za 2022./23. ak. godinu

Centar za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera proveo je unutarnju prosudbu svih sastavnica Sveučilišta za ak. godinu 2022./23. s ciljem evaluacije postojećeg stanja sustava upravljanja kvalitetom.