Hrvatski
Hrvatski
English

Interni projekti

Interni znanstveno-istraživački projekti su projekti provođeni unutar Fakulteta s akademskim ciljem proširivanja znanstvenih spoznaja u određenom području sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj. Ovi projekti uključuju suradnju između profesora, vanjskih dionika i studenata. Financiranje dolazi iz resursa fakulteta, a rezultati projekata se najčešće objavljuju se putem publikacija u znanstvenim časopisima ili prezentacija na konferencijama. Osim doprinosa znanstvenoj zajednici, interni projekti također podržavaju edukaciju studenata, potičući razvoj istraživačkih vještina i kritičkog razmišljanja. Sve ove komponente doprinose stvaranju akademske atmosfere koja potiče istraživački duh među zaposlenicima Fakulteta.

Naziv projekta

Razvoj „Tapas“ proizvoda kao doprinos kvaliteti studentske prehrane

Voditelj projekta

Svjetlana Škrabal

Suradnici projekta

Maja Ergović Ravančić, Valentina Obradović, Helena Marčetić, Zvonimir Paponja, Ivan Vučić

Opis projekta

Svrha projekta je razviti Tapas proizvode kao funkcionalne proizvode koji bi upotpunili studentsku prehranu. Cilj projekta je uvođenje takvih proizvoda kao hranu za međuobroke u studentskim kantinama, kafićima i slično.

Trajanje projekta

2023.-2024.

Naziv projekta

Primjena strojnog učenja u obradi podataka dobivenih senzorima plina za analizu i klasifikaciju namirnica

Voditelj projekta

Kristian Đokić

Suradnici projekta

Bojan Radišić, Ariana Penava

Opis projekta

Projekt ima za cilj istražiti mogućnosti korištenja jeftinih senzora plinova za analizu i klasifikaciju namirnica. Podaci prikupljeni mjerenjem koristit će se za izradu modela baziranih na algoritmima strojnog učenja s ciljem postizanja što veće točnosti u klasifikaciji, odnosno analizi namirnica. Koristi će se različiti algoritmi strojnog učenja kao što su logistička regresija, stablo odlučivanja, slučajne šume, SVM, te neuronske mreže. Primjena strojnog učenja u prehrambenoj tehnologiji omogućuje razvoj novih uređaja u proizvodnji i u nekim slučajevima može zamijeniti čovjeka u obavljanju poslova kontrole kvalitete. Uređaj koji će biti realiziran u sklopu ovog projekta bit će primjenjiv i u industriji, a omogućavat će dalja istraživanja korištenjem različitih namirnica i procesa obrade.

Trajanje projekta

2023.-2024.

Naziv projekta

Socio-ekonomski aspekti primjene umjetne inteligencije u sektoru turizma

Voditelj projekta

Barbara Pisker

Suradnici projekta

Mirjana Radman-Funarić, Hrvoje Kukina

Opis projekta

Projekt ima za cilj istražiti socio-ekonomske aspekte primjene alata umjetne inteligencije u sektoru turizma kroz metode ankete i dubinskog intervjua sa ključnim nositeljima i temeljnim interesnim dionicima te predstavnicima sektorskih udruga. Primjena umjetne inteligencije u području turističkih usluga potencijalno omogućava adaptaciju i prevladavanje sektorskih izazova posebice s obzirom na nedostatak radne snage te potrebe digitalne tranzicije društva i gospodarstva. Rezultati provedenog istraživanja ukazat će na potencijalne prednosti i nedostatke, te izazove i prilike koji implementacija umjetne inteligencije i novih digitalnih tehnologija donosi u području budućeg razvoja turističkog sektora Republike Hrvatske.

Trajanje projekta

2023.-2024.