Hrvatski
Hrvatski
English

Strategija, vrijednosti, misija i vizija

Vizija

Fakultet turizma i ruralnog razvoja je regionalni lider u segmentu turizma i ruralnog razvoja te djeluje kao centar znanstvene izvrsnosti koji na inovativan i kreativan način uz inozemna iskustva povezuje nastavnu i znanstvenu djelatnost kroz transfer znanja i tehnologije.

Misija

Fakultet turizma i ruralnog razvoja je obrazovna institucija fokusirana na nastavnu djelatnost, znanstveno-istraživački rad, cjeloživotno učenje, akademsku čestitost i izvrsnost, osiguranje kvalitete, digitalnu transformaciju, međunarodnu suradnju i suradnju s lokalnom zajednicom s ciljem brze zapošljivosti studenata u sektoru turizma, ugostiteljstva i povezanih djelatnosti. Djelatnost je usmjerena stvaranju kvalitetnih ljudskih resursa za upravljanje konkurentnim turističkim destinacijama na inovativnim principima održivog i regionalnog razvoja te potreba tržišta rada.

Kreativnost

Fakultet potiče kreativnost studenata u nastavnim programima i istraživačkim projektima, razvijajući inovativne ideje i rješenja za razvoj društvene zajednice.

Suradnja

Fakultet naglašava važnost suradnje unutar akademske zajednice kroz timski rad i interdisciplinarne projekte u području turizma i ruralnog razvoja.

Inovativnost

Fakultet teži stalnom unapređenju obrazovnih programa i metoda poučavanja kroz inovacije, koristeći nove tehnologije i pristupe uz uvažavanje međunarodnih iskustava.

Izvrsnost

Fakultet promiče posvećenost najvišim standardima u obrazovanju, istraživanju i profesionalnom razvoju, osiguravajući visoku kvalitetu u svim sferama rada.

Individualni pristup

Cilj je prepoznati i razvijati jedinstvene talente, interese i potencijale svakog studenta kroz personalizirane metode poučavanja, mentorstvo i pružanje resursa koji omogućuju njihov individualni rast i uspjeh.

Kreativnost

Fakultet potiče kreativnost studenata u nastavnim programima i istraživačkim projektima, razvijajući inovativne ideje i rješenja za razvoj društvene zajednice.

Suradnja

Fakultet naglašava važnost suradnje unutar akademske zajednice kroz timski rad i interdisciplinarne projekte u području turizma i ruralnog razvoja.

Inovativnost

Fakultet teži stalnom unapređenju obrazovnih programa i metoda poučavanja kroz inovacije, koristeći nove tehnologije i pristupe uz uvažavanje međunarodnih iskustava.

Izvrsnost

Fakultet promiče posvećenost najvišim standardima u obrazovanju, istraživanju i profesionalnom razvoju, osiguravajući visoku kvalitetu u svim sferama rada.

Individualni pristup

Cilj je prepoznati i razvijati jedinstvene talente, interese i potencijale svakog studenta kroz personalizirane metode poučavanja, mentorstvo i pružanje resursa koji omogućuju njihov individualni rast i uspjeh.