Hrvatski
Hrvatski
English

Vanjski suradnici Fakulteta u 2023./24. ak. god.

 1. Doc.dr.sc. Krunoslav Aladić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 2. Prof.dr.sc. Jurislav Babić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 3. Mr.sc. Sunčica Bajić, pred., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 4. Marija Bošnjak, mag.math., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 5. Matej Čičak, mag.philol.germ, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 6. Doc.dr.sc. Anton Devčić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 7. Vedran Gongeta, mag.iur., pred., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 8. Sanja Grabusin, prof., pred., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 9. Dr.sc. Mario Hak, prof.struč.stud., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 10. Mr.sc. Davor Huška, pred., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 11. Prof.dr.sc. Midhat Jašić, profesor emeritus, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 12. Izv.prof.dr.sc. Antun Jozinović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 13. Prof.dr.sc. Dragan Kovačević, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 14. Doc.dr.sc. Jasenka Kranjčević, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 15. Izv.prof.dr.sc. Ante Lončarić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 16. Luka Mandić, mag.ing.comp., pred., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 17. Hrvoje Mikolčević, dipl.ing., pred., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 18. Prof.dr.sc. Krešimir Nenadić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 19. Ivan Radošić, mag.oec., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 20. Prof.dr.sc. Robert Raponja, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 21. Izv.prof.dr.sc. Antonija Šarić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 22. Dr.sc. Ines Škoko, pred., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 23. Izv.prof.dr.sc. Krešimir Šolić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 24. Mr.sc. Igor Štavlić, pred., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 25. Prof.dr.sc. Drago Šubarić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Krunoslav Aladić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+585989111394
prof. dr. sc. Jurislav Babić
Dekan
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 548 95 57
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098870878
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
0991954741
Predavač
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
099 411 5650
doc. dr. sc. Anton Devčić
POMOĆNIK RAVNATELJICE
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098 175 21 03
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Mario Hak
VODITELJ SLUŽBE
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
099 260 62 26
Ravnatelj
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098 290 797
prof. dr. sc. Midhat Jašić
nastavnik, profesor
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+38762893270
izv. prof. dr. sc. Antun Jozinović
Predsjednik Katedre za tehnologiju ugljikohidrata
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098 971 74 14
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 241 9850
prof. dr. sc. Dragan Kovačević
Potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za poljoprivredu i turizam
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+ 385 98 453 122
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098808061
izv. prof. dr. sc. Ante Lončarić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/224-350
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nastavnik stručnih predmeta iz područja informatike
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
0915387326
prof. dr. sc. Krešimir Nenadić
-
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 603 6064
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
0981704233
prof. dr. art. Robert Raponja
Prorektor za međuinstitucijsku suradnju
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
0992539250
izv. prof. dr. sc. Antonija Šarić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385 98 176 86 96
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385912210984
doc. dr. sc. Darja Sokolić
izvršna
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 323 5552
izv. prof. dr. sc. Krešimir Šolić
Voditelj Katedre za medicinsku statistiku i medicinsku informatiku
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091/755-0631
vlasnik obrta
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
098363375
prof. dr. sc. Drago Šubarić
prorektor za strategiju razvoja i financije
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
091 122 43 12