Hrvatski
Hrvatski
English

Korisne poveznice

Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti

Centar za kvalitetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

ESG standardi

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Standardi kvalitete za vrednovanje u postupku reakreditacije visokih učilišta