Hrvatski
Hrvatski
English

Ured za unapređenje i osiguravanje kvalitete

Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete ustrojstvena je jedinica Fakulteta turizma i ruralnog razvoj u Požegi koji u suradnji i kao podrška Prodekanu za nastavu i kvalitetu, Povjerenstvu za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, Povjerenstvu za unutarnju prosudbu sustava kvalitete, te Sveučilišnom centru za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja obavlja poslove vezane za sustav upravljanja i unaprjeđivanja kvalitete sustava visokog obrazovanja na Fakultetu, brine o uspostavi i provedbi sustava unutarnjeg osiguranja i unapređenja kvalitete na Fakultetu te implementaciji sustava vanjskog vrednovanja kvalitete, prati i provodi implementaciju institucijskog mehanizma za sustavno definiranje, praćenje i vrednovanje pokazatelja kvalitete, provodi aktivnosti praćenja i unapređivanja kvalitete u djelovanju svih fakultetskih struktura (studenata, uprave, nastavnika, stručno-administrativnih službi, stručnih tijela za kvalitetu), te za cjelokupno razdoblje studiranja koje uključuje: prijavu i upise na studij, nastavu, vrednovanje ishoda učenja, stjecanje stručnog ili akademskog naziva, praćenja i analize zapošljavanja / zapošljivosti diplomiranih studenata Fakulteta, obavlja poslove savjetovanja i potpore studentima i razvoju njihovih karijera, sudjeluje u pripremi vanjske evaluacije Fakulteta, predlaže dekanu, Fakultetskom vijeću, te prodekanu za nastavu i kvalitetu mjere i aktivnosti za unapređenje sustava kvalitete na Fakultetu, sudjeluje u planiranju i izradi strategije razvoja/strateških ciljeva Fakulteta, podnosi Fakultetskom vijeću godišnje izvješće o provedbi sustava osiguranja i unapređivanja kvalitete na Fakultetu.


Za rad Ureda odgovoran je voditelj Ureda.


Voditelj Ureda je Tatjana Pandžić, mag.oec.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 034/311-461