Hrvatski
Hrvatski
English

Stručni prijediplomski studij Enogastronomija

Na razvoju gastronomije treba intenzivno raditi i unapređivati je, a preduvjet razvoja su obrazovani stručnjaci iz tog područja.


Stručni studij Enogastronomija na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi prvi je studij u RH iz područja biotehničkih znanosti usmjeren na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost hrane i pića, prvenstveno u sektoru ugostiteljstva i turizma.


Svladavanjem temeljnih biotehničkih kolegija studenti su osposobljeni za bolje razumijevanje i primjenu suvremenih trendova u prehrani. Stečena znanja će biti osnova za osmišljavanje receptura u skladu s nutricionističkim preporukama za različite kategorije potrošača. 

Praktična nastava neophodna je komponenta u procesu usvajanja znanja i vještina pristupnika. Zbog toga, naglasak je stavljen na proces provedbe praktične nastave koje se odvija na dva načina:  


  1. U laboratorijima i praktikumima na fakultetu
    • Laboratorijske vježbe obavljaju se iz temeljnih kolegija Kemija hrane, te Mikrobiologija i higijena
    • U kuharskim praktikumima obavljaju se vježbe iz kolegija Regionalne hrvatske kuhinje, Internacionalne kuhinje, Gastronomija I i II. Vježbe i radionice izvode renomirani hrvatski chefovi
    • Vinski praktikumi iz kolegija Vinorodna područja svijeta, Vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske odvijaju se u nastavnoj bazi Fakulteta Vinum academicum 
  2. U poslovnim subjektima iz realnog sektora u okviru kolegija Stručna praksa 1, 2, 3 i 4.


Studenti sudjeluju na brojnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu iz područja poznavanja vina, te osmišljavanja novih i inovativnih prehrambenih proizvoda.

Stručni naziv

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer prehrambene tehnologije

Područje i polje

Biotehničke znanosti, prehrambena tehnologija

Trajanje

6 semestara

Broj ECTS bodova

180

Broj upisnih mjesta

32 redovitih (od toga 2 studenta Hrvati izvan RH)

Ustroj i način izvođenja nastave

klasično, redoviti
UVJETI UPISA NA STUDIJ


Upis studija obavlja se na temelju zajedničkog javnog natječaja Sveučilišta J. J. Strossmayera koji raspisuje Senat Sveučilišta u skladu sa Statutom. Kandidati za upis na studij podnose prijavu na zajednički sveučilišni javni natječaj putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) za polaganje državne mature i za upis na odabrani studijski program (sve informacije su dostupne na mrežnim stranicama https://www.studij.hr/sve-o-prijavama).


Zahtijevana razina obveznih ispita državne mature, za stručni prijediplomski studij Računovodstvo, je sljedeća: osnovna (B) razina matematike, osnovna (B) stranog jezika i ispit hrvatskog jezika (B razina/jedna razina).


Kandidati za upis na studij koji su prije 2010. godine bez položene državne mature završili program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u RH, odnosno odgovarajuće obrazovanje u trajanju od 12 godinu u inozemstvu, mogu upisati studij u skladu s posebnim uvjetima koje utvrđuje Fakultet.