Hrvatski
Hrvatski
English

Znanstvena produktivnost

Znanstvena produktivnost djelatnika Fakulteta turizma i ruralnog razvoja provodi se s ciljem promatranja i unapređivanja kvalitete znanstveno-istraživačke aktivnosti kao jednog od područja vrednovanja sustava za kvalitetu Fakulteta. 

OTVORENA ZNANOST


Otvorena znanost podrazumijeva cijeli niz aktivnosti i procesa gdje su rezultati i informacije otvoreno dostupne svima za daljnju uporabu te poticanje suradnje i dijeljenje informacija u znanosti, a sve s ciljem unapređenja znanosti i bržeg napretka društva u cjelini. Ona obuhvaća sve znanstvene discipline te sve aspekte znanstvene prakse, a temelji se na otvorenim podacima, informacijama i znanju, otvorenim istraživačkim infrastrukturama, otvorenoj znanstvenoj komunikaciji, znanstvenoj čestitosti, novim sustavima vrednovanja i nagrađivanja, otvorenosti prema angažmanu većine društvenih aktera i otvorenom dijalogu s drugim sustavima znanja izvan sustava znanosti.

Cilj otvorene znanosti Fakulteta je pružiti mogućnost istraživačima i široj javnosti izgradnju i trajno razvijanje poticajnog okruženja za stvaranje novih društvenih i gospodarskih vrijednosti korištenjem znanstvenih informacija i suradnjom na globalnom nivou.

REPOZITORIJ FAKULTETA TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI


Repozitorij FTRR predstavlja institucijski repozitorij u koji se pohranjuju zbirke u digitalnom obliku te okuplja , trajno pohranjuje i omogućuje pristup znanstveno- istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.