Hrvatski
Hrvatski
English

Erasmus +

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport koji već 35 godina obogaćuje živote i širi vidike milijunima građana svih generacija. 

ZAŠTO JE PROGRAM VAŽAN?


Nastao je  kao program studentske razmjene,  a u međuvremenu narastao u program za sve generacije u čije se aktivnosti mogu uključiti brojne organizacije: odgojno-obrazovne ustanove, udruge, poduzeća, gradovi, općine i županije, ali i ostale javne te privatne organizacije.

Nizom  projektnih aktivnosti program Erasmus+ financijski podržava, educira, osnažuje i povezuje pojedince i organizacije kako bi ostvarili svoj puni potencijal u sustavu obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.  S ukupnim proračunom od  28,4 milijarde  eura za razdoblje od 2021. do 2027. program Erasmus+ usmjeren je stvaranju  jednakih mogućnosti za sve te održivi razvoj u skladu s očuvanjem okoliša i ukorak s digitalnim tehnologijama.

Njime  se  podupiru  projekti  mobilnosti i  suradnje s domaćim i stranim partnerima u svrhu boljeg obrazovanja i  uključivijeg  društva, osmišljavanja inovativnih rješenja za izazove današnjice te stjecanje vještina budućnosti.


VAŽNOST PROGRAMA ZA FAKULTET TURIZMA I RURALNOG RAZVOJA U POŽEGI?


Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, kao dio Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, svoje dugogodišnje uspješno iskustvo u programima Erasmus+ razvija kroz niz aktivnosti i inicijativa koje su donijele korist kako studentima tako i akademskom osoblju. 

Na temelju dosadašnjeg iskustva Fakulteta, pokrenute su mnoge aktivnosti u sklopu i nakon provedbe Erasmus+ projekata:

 • Studenti i akademsko osoblje se redovito uključuju u razmjene, stječući međunarodno iskustvo i usavršavajući jezične vještine. Navedeno obogačuje njihove profesionalne perspektive i potiče osobni razvoj.
 • Fakultet provodi brojne znanstveno-stručne projekte međunarodne suradnje, unapređujući tako svoju istraživačku reputaciju i doprinos znanstvenoj zajednici.
 • Fakultet razvija inovativne kurikulume koji uključuju interdisciplinarni pristup i međunarodne perspektive, što je posebno relevantno u polju turizma i ruralnog razvoja.
 • Dugoročna suradnja sa srodnim institucijama u Europi i izvan nje omogućuju Fakultetu da proširi svoju mrežu i poboljša kvalitetu svojih obrazovnih programa.
 • Kroz uključenost u Erasmus+ programe, Fakultet aktivno sudjeluje u oblikovanju i implementaciji politika EU relevantnih za njegove glavne disciplinske fokuse.
 • Nastavnici i administrativno osoblje kroz nastavu, usavršavanje razvijaju svoje vještine i prenose najbolje prakse u svoje institucije.
 • Erasmus+ programi pridonose većoj vidljivosti Fakulteta na međunarodnoj razini, privlačeći studente i osoblje iz različitih zemalja i potičući tako kulturnu raznolikost i međunarodno okruženje.
 • Kroz Erasmus+ stipendije i financijska sredstva, Fakultet pruža studentima priliku za studiranje u inozemstvu.


ERASMUS+ POVELJA U VISOKOM OBRAZOVANJU?


Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE) visokim učilištima služi kao opći kvalitativni okvir za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje te ustanove mogu provoditi u sklopu programa Erasmus+.

Dodjela ECHE-a preduvjet je za sva visoka učilišta koja se nalaze u zemlji sudionici programa i koja žele sudjelovati u mobilnosti u svrhu učenja pojedinaca i/ili suradnji radi ostvarivanja inovacija i dobre prakse u okviru programa Erasmus+.

Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi kao dio Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ima važeću Erasmus+ povelju u visokom obrazovanju za razdoblje 2021.-2027. godine.


Erasmus+ povelja u visokom obrazovanju

Erasmus+ Charter for Higher Education

2021-1-HR01-KA131-HED-000011113

Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds

Call: 2021

Start of Project: 01/09/2021

End of Project: 31/10/2023

Project Duration (months): 26 months


2022-1-HR01-KA131-HED-000056590

Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds

Call: 2022

Start of Project: 01/06/2022

End of Project: 31/07/2024

Project Duration (months): 26 months


2022-1-HR01-KA171-HED-000073022

Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds

Call: 2022

Start of Project: 01/08/2022

End of Project: 31/07/2025

Project Duration (months): 36 months


2023-1-HR01-KA131-HED-000122159

Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds

Call: 2023


2023-1-HR01-KA171-HED-000122182

Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds

Call: 2023

ERASMUS+ ODLAZNI STUDENTI – PRIJE MOBILNOSTI

http://www.unios.hr/erasmus-odlazni-studenti-prije-mobilnosti/


ERASMUS+ ODLAZNI STUDENTI – NAKON MOBILNOSTI

http://www.unios.hr/erasmus-odlazni-studenti/


VODIČ KROZ PROGRAM ERASMUS+

Vodič kroz program Erasmus+ daje uvid u mogućnosti Erasmus+ programa za sve potencijalne korisnike programa te pruža informacije o prijavi i provedbi programa. 

Vodič kroz program Erasmus+

 

PRIMJERI DOBRE PRAKSE?


ERASMUS+ ZA SUDIONIKE MOBILNOSTI S MANJE MOGUĆNOSTI

Program promiče jednake mogućnosti i pristup, uključivost, raznolikost i pravednost u svim aktivnostima koje obuhvaća. To se posebno odnosi na organizacije i sudionike s manje mogućnosti:

 • Invaliditet: uključuje fizičke, mentalne, intelektualne ili osjetilne poteškoće koje, u interakciji s različitim preprekama, pojedincu mogu onemogućiti da u potpunosti sudjeluje u društvu, ravnopravno s drugima.
 • Zdravstveni problemi: prepreke mogu proizlaziti iz zdravstvenih problema, kao što su teške ili kronične bolesti, ili bilo kojeg drugog fizičkog ili mentalnog stanja povezanog sa zdravljem koje može spriječiti sudjelovanje u programu.
 • Prepreke povezane sa sustavima obrazovanja i osposobljavanja: s preprekama se mogu suočavati pojedinci koji iz različitih razloga postižu slabije rezultate u sustavima obrazovanja i osposobljavanja, osobe koje su rano napustile školovanje, mladi koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih (skupina NEET) i odrasli polaznici s nižom razinom vještina. Iako na to mogu utjecati i drugi čimbenici, te poteškoće u obrazovanju, unatoč tome što mogu biti povezane i s osobnim okolnostima, većinom proizlaze iz obrazovnog sustava koji stvara strukturna ograničenja i/ili ne uzima potpuno u obzir potrebe pojedinaca. Pojedinci se mogu suočavati i s preprekama u sudjelovanju kad im se zbog strukture kurikuluma teško uključiti u međunarodnu mobilnost u svrhu učenja ili osposobljavanja u okviru školovanja.
 • Kulturne razlike: iako ljudi u bilo kojoj situaciji mogu kulturne razlike smatrati preprekama, one mogu osobito utjecati na ljude s manje mogućnosti. Takve razlike općenito mogu predstavljati znatne prepreke učenju, ponajviše osobama migrantskog ili izbjegličkog podrijetla, naročito ako je riječ o novo pridošlim migrantima, pripadnicima nacionalnih ili etničkih manjina, osobama koje se služe znakovnim jezikom, osobama koje imaju poteškoća s jezičnom prilagodbom i kulturnim uključivanjem itd. Izloženost stranim jezicima i kulturnim razlikama pri sudjelovanju u bilo kakvim aktivnostima programa može obeshrabriti pojedince i u određenoj mjeri ograničiti koristi njihova sudjelovanja. Takve kulturne razlike mogu čak i spriječiti potencijalne sudionike da se prijave za potporu putem programa, što u tom slučaju predstavlja potpunu prepreku za uključivanje.
 • Društvene prepreke: prepreku mogu predstavljati poteškoće u društvenoj prilagodbi, kao što su ograničene društvene kompetencije, antisocijalno ili visokorizično ponašanje, (bivši) prijestupnici, (bivši) ovisnici o drogama ili alkoholu ili društvena marginalizacija. Druge društvene prepreke mogu proizlaziti iz obiteljskih okolnosti, primjerice ako je osoba prva u svojoj obitelji pristupila visokom obrazovanju, ako je roditelj (osobito samohrani), njegovatelj, hranitelj obitelji ili dijete bez roditelja ili ako je osoba živjela ili živi pod institucijskom skrbi.
 • Ekonomske prepreke: prepreke mogu proizlaziti iz nepovoljnog ekonomskog položaja, kao što su nizak životni standard, niski prihodi, osobe koje se školuju, a moraju raditi da bi se mogle uzdržavati, ovisnost o sustavu socijalne skrbi, dugotrajna nezaposlenost, teške situacije ili siromaštvo, beskućništvo, zaduženost ili drugi financijski problemi itd. Druge poteškoće mogu proizlaziti iz ograničene prenosivosti usluga (posebice potpore za osobe s manje mogućnosti) koje moraju biti „mobilne” zajedno sa sudionicima kad idu na udaljeno mjesto ili u inozemstvo.
 • Prepreke povezane s diskriminacijom: prepreke mogu biti posljedica diskriminacije na temelju spola, dobi, etničkog podrijetla, vjere, uvjerenja, spolne orijentacije, invaliditeta ili intersekcijskih čimbenika (kombinacije dviju ili više spomenutih prepreka povezanih s diskriminacijom).
 • Geografske prepreke: prepreka može biti život u udaljenim ili ruralnim područjima, na malim otocima ili u perifernim/najudaljenijim regijama, u predgrađima, u područjima s manje usluga (ograničen javni prijevoz, loša infrastruktura) ili u slabije razvijenim područjima trećih zemalja itd.

Za navedene kategorije postoji mogućnost ostvarivanja dodatnog iznosa potpore za mobilnost.

Dodatne informacije su dostupne na: 

http://www.unios.hr/erasmus-za-studente-s-manje-mogucnost/

https://inclusivemobility.eu/

https://saltoinclusion.eu/


POPIS PARTNERSKIH INSTITUCIJA

https://ftrr.hr/index.php/hr/medunarodna-suradnja/institucije-partneri

http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/bilateralna-suradnja/


INFORMACIJE ZA VIZU

https://mvep.gov.hr/informacije-za-gradjane-244593/konzularne-informacije-22730/vize-22733/pregled-viznog-sustava/22853

 

KONTAKT INFORMACIJE

Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi:

Doc.dr.sc. Marko Šostar - akademski Erasmus koordinator, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivana Mikić, mag.oec – administrativni Erasmus koordinator, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Petar Klarić – Erasmus buddy, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/kontakt-podaci/

Kontakti


Ured Požega:

Doc.dr.sc. Marko Šostar Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivana Mikić, dipl.oec. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Ured Osijek:

http://www.unios.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/kontakt-podaci/