Hrvatski
Hrvatski
English

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava za osiguravanje kvalitete je tijelo koje provodi postupak unutarnje periodične prosudbe na Fakultetu.


Povjerenstvo čine:

  1. doc.dr.sc. Hrvoje Budić, predstavnik nastavnika, predsjednik povjerenstva,
  2. doc.dr.sc. Mirjana Radman – Funarić, predstavnica nastavnika i suradnika, članica,
  3. Tomislav Soldo, dipl.ing., v.pred., predstavnik nastavnika i suradnika, član,
  4. Danijela Hrmić, mag.oec., predstavnica nenastavnog osoblja (Alumni-ja), članica,
  5. Mihael Ćavar, predstavnik studenata, član.


Postupak unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta provodi se u skladu s Pravilnikom o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete.

Unutarnja prosudba provodi se periodički sukladno godišnjem Planu aktivnosti za osiguravanje kvalitete i njome mogu biti obuhvaćena sva ili samo pojedina područja vrednovanja. To je postupak kojim se analizira i procjenjuje stupanj razvijenosti uspostavljenog sustava za osiguravanje kvalitete na Fakultetu sukladno nacionalnim (Standardi za vrednovanje kvalitete u postupku reakreditacije visokih učilišta) i europskim (Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)) standardima te doprinos stalnom unapređenju kulture kvalitete Fakulteta.


Postupak unutarnje prosudbe sastoji se od četiri faze: planiranje, prosudba u užem smislu, izrada izvješća, naknadno praćenje (follow-up) te izrade Završnog izvješća o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete.