Hrvatski
Hrvatski
English

Državna matura

Za upis na sveučilišni i stručne prijediplomske studije Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi pristupnici moraju imati završenu četverogodišnju srednju školu i položenu državnu maturu.


Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa za sve pristupnike vrši se elektronički, putem Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.


Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i www.studij.hr.


Razredbeni postupak (klasifikacijski postupak) provodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta  (NISpVU) vrednovanjem uspjeha u svim razredima srednje škole te vrednovanjem predmeta koji je pristupnik položio na ispitima državne mature i to kako slijedi:


OCJENE IZ SREDNJE ŠKOLE

 Naziv

 Vrednovanje

 Prosjek svih ocjena

 40 %


OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

 Naziv

 Razina ispita

 Vrednovanje

 Hrvatski jezik

 B

 20 %

 Matematika

 B 

 20 %

 Strani jezik

 B

 20 %


Pristupnici koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine mogu polagati ispite državne mature koji su postavljeni kao uvjet za upis na studijske programe. Na studijske se programe mogu prijaviti i ako ne polože ispite državne mature, no u tome slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već za upis konkuriraju samo s ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja.


Pravo upisa u 1. godinu studija pristupnik stječe na temelju ostvarenih bodova na rang listi u okviru upisne kvote.