Hrvatski
Hrvatski
English

Volontiranje

Povjerenstvo za volonterski rad

  1. doc.dr.sc. Katarina Potnik Galić, predsjednica povjerenstva (koordinator),
  2. doc.dr.sc. Maja Ergović Ravančić, članica povjerenstva,
  3. Marija Karadža, mag.cin.  članica povjerenstva,
  4. Nikola Raguž, dipl.iur. član povjerenstva,
  5. Ana Mrgan, dipl.ing, članica povjerenstva,
  6. Luka Planteković, student, član povjerenstva,
  7. Martina Denon, studentica, članica povjerenstva.
Ime *
Prezime *
Smjer *
Godina studija *
JMBAG *
Adresa stanovanja *
Mobitel *
E-mail *
Molimo Vas da izaberete jedan ili više timova u čijim bi aktivnostima željeli sudjelovati*
TIM ZA POMOĆ STUDENTIMA
(studentski mentori, studentsko savjetovalište, pomoć u učenju)
TIM ZA RAD SA POTREBITIMA U ZAJEDNICI
(stariji, djeca s poteškoćama u razvoju, invalidi)
TIM ZA ORGANIZACIJU AKTIVNOSTI NA FTRR-U
(sportske aktivnosti, festival znanosti, radionice, konferencije, seminari, okrugli stolovi, kvizovi…)
TIM ZA RAD S DJECOM I MLADIMA
(osnovne i srednje škole, studenti…)
TIM ZA IZDAVAČKU DJELATNOST
(studentski časopis, priručnici, knjige, godišnjaci, monografije…)
TIM ZA PROJEKTNE AKTIVNOSTI TE DOMAĆU I MEĐUNARODNU SURADNJU
(interni projekti, zajednički projekti s drugim klubovima i institucijama)
TIM ZA EDUKACIJU I PRAĆENJE VOLONTERSKIH AKTIVNOSTI
(edukacija novih volontera, administrativni poslovi i poslovi kontrole)
TIM ZA PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI I ODNOSE S JAVNOŠĆU
(radio emisije, instagram, facebook, članci u novinama, TV prilozi, snimanje, fotografiranje….)