Hrvatski
Hrvatski
English

Prostor i oprema

Lokacija glavne zgrade nalazi se u Požegi (Vukovarska 17) površine oko 1.900 m2. Glavna zgrada sadrži 7 učionica, laboratorij, praktikum, uredske prostore za 43 djelatnika te potrebne prostore za administrativne i tehničke službe. Dvije multifunkcionalne učionice opremljene računalima potpuno su rekonstruirane i opremljene tijekom 2020. i 2021. godine. Na istoj lokaciji nalaze se otvoreni sportski tereni površine 1.480 m2, montažna sportska dvorana, park, parkirališta te dva ureda. U istom dvorišnom prostoru se nalazi Studentski centar (kantina, studentski klub, student servis i osoblje) te registrirani objekt za rad s hranom i vrcaona meda. 


Osobama s invaliditetom omogućen je pristup sadržajima u prizemlju (4 namjenske rampe te jedno električno dizalo s platformom). Sva nastava u kojoj sudjeluju osobe s invaliditetom organizira se u njima pristupačnim prostorima te uz prethodni dogovor s koordinatorom za osobe s invaliditetom (djelatnik Fakulteta, također osoba s invaliditetom).    


Glavna zgrada Fakulteta je telekomunikacijski i infrastrukturno važna jer predstavlja jedno od CARNet čvorišta. Potpuna rekonstrukcija čvorišta završena je 2022. godine uz građevinske i elektro-strojarske radove, klimatizaciju i ugradnju nove računalne i komunikacijske opreme.

Druga lokacija ustanove nalazi se u Vetovu (Podgorje) te predstavlja namjenski projektiran i novoizgrađen moderni nastavni poligon u vlasništvu Fakulteta ukupne bruto površine 515 m2, kojom upravlja spin off poduzeće u vlasništvu Fakulteta. Taj objekt sadrži prostore vinskog podruma, spremišta vina, kušaonice, sanitarne prostore, laboratorij, prostore za smještaj poljoprivredne mehanizacije i priključaka, gnojiva i pesticida, kao i nastavne prostore: učionice, kabinete, praktikume i degustacijske dvorane. Objekt je izravno fizički i funkcionalno povezan s nastavnim poligonom višegodišnjih nasada vinograda bruto površine 8.5 hektara. Od toga je efektivno zasađenih površina po Arkodu 6.46 ha (1.98 ha sa pet crnih sorti te 4.48 ha sa šest bijelih sorti). Objekt zajedno s vinogradom čini nastavno - demonstracijsku cjelinu u okviru koje se odvija veći dio praktične nastave iz područja enogastronomije te proizvodnja vina za tržište. 

Prostor je potpuno uređen i pristupačan, a uskoro se planira i asfaltiranje prilazne ceste. Sukladno Strategiji razvoja do 2030. godine, na toj lokaciji je u planu izgradnja i uređenje prostora za edukacijsko-interpretacijski centar koji bi služio za znanstvena istraživanja i preciznu poljoprivredu. Poljoprivredne površine su geolokacijski mapirane te pripremljene za primjenu precizne poljoprivrede uz pomoć već nabavljenog drona.

Izgradnja studentskog doma bruto površine oko 2.900 m² završena je 2020. godine. Gradnja je provedena u okviru postupka dodjele bespovratnih sredstava kroz Europski strukturni i investicijski fond Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju. Za tu potrebu kupljeno je adekvatno zemljište, dobivene potrebne dozvole te položen kamen temeljac i započeti radovi u listopadu 2018. godine. Dom u svom sastavu ima 110 kreveta u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama s kupaonicama, od čega 62 kreveta za studente u nepovoljnom položaju, 2 kreveta za studente s invaliditetom, polivalentnu sportsku dvoranu, medijateku, dvije opremljene učionice površine 120m2 od čega je jedna informatička učionica s 20 računala, spremište za bicikle, čajnu kuhinju s blagovaonicom, samoposlužnu praonicu i opremljenu kuhinju s menzom za 80 osoba.  Važno je naglasiti kako se dio nastave provodu na ovoj lokaciji. 

Laboratorijski prostor za nastavu vezanu uz enogastronomiju nalazi se u glavnoj zgradi Fakulteta te predstavlja potpuno namjenski izgrađen prostor površine 70 m². U laboratoriju se odvijaju vježbe, pokusi i znanstveno-istraživački rad koji je rezultirao većim brojem objavljenih članaka nastavnika i studenata. Opremljen je suvremenom tehnologijom: plinski kromatograf s FID detektorom, multiparametarski analizator za vino, autoklav, spektrofotometar, laboratorij za kulturu tkiva, komora za inkubaciju, digitalni destilatori, vage, mikroskopi i slično. Praktikum je dvorana veličine 46 m² s 20 sjedećih mjesta u kojem se izvodi praktična i teorijska nastava.


Novoizgrađena nastavna baza za studij enogastronomije nalazi se u Studentskom domu, a opremljena je vrhunskom opremom za nastavu. Cijeli koncept i tehnologija opreme u navedenom objektu odgovara HACCP standardima i normama koje vrijede u Republici Hrvatskoj. Sva oprema je izvedena iz nehrđajućeg čelika, termički uređaji imaju debljine radne površine minimalno 3 mm, a plinski uređaji imaju plinske sigurnosne termostate. Oprema uključuje različite radne stolove i radne blokove te svu potrebnu opremu kao što je to umivaonik, sudoper s profesionalnim slavinama i sistemima otvaranja, automatske filtere za omekšavanje vode, profesionalnu perilicu posuđa, plinsku nagibnu tavu, plinski kotao, plinski štednjak, konvekcijsku pećnicu električnu, roštilj, profesionalne reznice, tople kupke i kotliće, neutralne i tople linijske stolove, rashladne i neutralne regale, zamrzivače, nape i ostali sitni inventar potreban za funkcioniranje kuhinje. Ovom nastavnom bazom stvorena je potpuna infrastruktura za obavljanje vježbi i praktičnog rada unutar ustanove.  

Provedba osnovnih djelatnosti ustanove i podrška znanstveno - istraživačkom i stručnom radu te postizanje ishoda učenja svih studijskih programa ne bi bilo moguće bez adekvatne informatičke infrastrukture. Ulaganja su kontinuirana te je u razdoblju od 2014. godine do danas uloženo više od milijun kuna za računala, računalne programe, razne web usluge i informatizaciju poslovnih procesa. Svi djelatnici raspolažu modernom opremom, a inovativne ideje stvorile su preduvjete za unapređenje nastave i drugih aktivnosti. 


Obzirom kako su svi prostori pokriveni WiFi signalom, studenti mogu koristiti sustave za e-učenje, digitalne materijale te pristupiti online testiranju u svim dvoranama. Od 2014. godine do danas nabavljeno je oko 70 prijenosnih računala, 60 stolnih računala, 13 projektora, 2 serverska računala, 7 štampača od kojih su 4 multifunkcionalna (2 u boji), jedan fiksni i više mobilnih videokonferencijskih sustava te potrebna audio-foto-video oprema za online nastavu. Može se zaključiti kako navedena infrastruktura omogućuje nastavnicima i studentima nesmetanu međusobnu komunikaciju i provedbu aktivnosti. To se vidi i u sve većoj količini dostupnih online materijala, migraciji svih predmeta na Merlin te povećanju broja zadataka i zadaća koje studentu mogu koristiti kod kuće te se tako pripremati za vrednovanje  ishoda učenja. 


Fakultet raspolaže s tri nove multifunkcionalne računalne učionice. Dvije učionice se nalaze u glavnoj zgradi, a potpuno su rekonstruirane 2020. i 2021. te opremljene sa po 16 računala. Treća učionica opremljena s 20 novih računala, kao što je ranije navedeno, nalazi se u zgradi novoizgrađenog Studentskog doma gdje se također odvija dio nastave.


Postoji i dodatna učionica u kojoj se po potrebi koriste prijenosna računala, a nastavnicima i studentima je na raspolaganje 55 tableta koji se mogu koristiti putem bežične mreže u svim prostorima fakulteta.

Knjižnica djeluje kao posebna ustrojbena jedinica u sastavu Fakulteta sa svrhom djelotvornog i cjelovitog osiguranja uvjeta za realizaciju znanstveno - istraživačke, stručne, nastavne, obrazovne i izdavačke djelatnosti. Površina Knjižnice iznosi 70 m2. Od ukupne površine, 40 m2 je posudbeni prostor, 30 m2 prostor u funkciji čitaonice. Također, u prostoru Knjižnice nalazi se 20 sjedećih mjesta te 6 računala. Knjižnica raspolaže knjižnim fondom od 6.068 svezaka stručne literature, odnosno preko 2.850 naslova te kontinuirano izdvojenim novčanim sredstvima od 50.000,00 kn godišnje obogaćuje knjižnični fond suvremenom nastavnom literaturom. Osim toga, vlastitom izdavačkom djelatnosti potiče se izdavanje nastavnih materijala: skripti, priručnika, udžbenika te autoriziranih predavanja u svrhu kvalitetnijeg studiranja. Do sada je sve skupa objavljen 41 elektronički nastavni materijal dostupan putem institucijskog repozitorija. Objavljeno je 5 tiskanih udžbenika. Unazad sedam godina izlazi znanstveni časopis International Journal Vallis Aurea koji se indeksira u sedam baza podataka, HRČAK, ERIHplus, CEEOL, Index Copernicus, EBSCOhost, DOAJ te HeinOnline Kontinuirano od 2008. godine održava se i međunarodna konferencija Vallis Aurea te kao rezultat toga izdano je dosad 8 zbornika.


Knjižnica je uključena u Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (http://baze.nsk.hr/) te je Fakultetu omogućen pristup 24 baze podataka europskih i svjetskih izdavača te velikom broju stručnih i znanstvenih časopisa kao i elektroničkih knjiga. Dostupnost i pretraživanje literature je studentima omogućeno u Knjižnici i putem elektroničkog kataloga METELwin koji nudi niz dodatnih usluga kao što su rezervacija knjiga, pregledavanje sadržaja knjiga, povezivanje s vanjskim sadržajima kao što su HRČAK, CROSBI te EBSCO servisima. Također, studentima s invaliditetom digitalizira se određena građa na njihov zahtjev a sam katalog ima mogućnost prilagođavanja slijepim i slabovidnim osobama. Nadalje, unutar kataloga omogućeno je putem linkova pristup značajnim bazama, korisnim linkovima za sva područja te članci nastavnika koji su u otvorenom pristupu. Nastavno na sve navedeno, stvoren je i institucijski repozitorij koji pohranjuje završne i diplomske radove studenata.