Hrvatski
Hrvatski
English

Informatička podrška

Digitalne usluge Fakulteta obuhvaćaju više alata i platformi potrebnih za savladavanje upisanog studijskog programa, pristup informacijama i komunikaciju s kolegama i profesorima. Kao student, imati ćete pristup digitalnim uslugama za vrijeme vašeg aktivnog studiranja na Fakultetu, nakon čega će se one deaktivirati prilikom ispisa ili završetka studija. 

 

Ovo su neke od ključnih digitalnih usluga:

 

1. Elektronički identitet Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.: Svaki student prilikom upisa na Fakultet dobiva svoj elektronički identitet u formatu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Navedeni identitet koristi se za prijavu na Merlin, e-Građanin, Sceduly te Studomat.

Promjenu svojih korisničkih podataka i lozinke moguće je napraviti na sljedećoj poveznici:

https://pozega.ftrr.hr/ldap/

Napomena: Korisničko ime je isto za Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. elektronički identitet kao i za vašu e-mail adresu. No, ne radi se o istom sustavu tako da lozinka (šifra) za pristup na ta dva sustava ne mora biti ista. Ponovna postavka izgubljene lozinke za Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i/ili e-mail može se napraviti nakon identifikacije s osobnim dokumentom na Fakultetu (u Studentskoj službi ili IT Helpdesku).

 

2. E-mail i komunikacija: Svi studenti, vanjski suradnici i nastavnici imaju pravo korištenja Microsoft Office 365 sustava. Sustav omogućava korištenje aplikacija Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Forms, Teams i slično. Navedene aplikacije studenti obrađuju na informatičkim vježbama na prvoj godini studiranja. Svaki korisnik ima dozvolu (licencu) za instalaciju tih alata na vlastito računalno. 

Pristup web stranici za prijavu na email je: https://webmail.ftrr.hr, a korisničko ime je vaš email (u formatu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). Pristupne podatke svaki student dobiti će na početku akademske godine. Navedeni email je, sukladno pravilima Fakulteta, službeni oblik komunikacije s nastavnicima i službama Fakulteta. Korištenje osobnih e-mail adresa (npr. gmail, yahoo i sl.) nije u skladu s navedenim pravilima, a takve poruke često završavaju u tzv. neželjenoj pošti te ih primatelji ne mogu pročitati. Zbog toga poslovnu komunikaciju s nastavnicima ograničite samo na službeni email. 

Preporuka je da svi studenti na vlastitom mobilnom telefonu imaju instaliranu aplikaciju Microsoft Outlook, Teams i Merlin. 

 

3. E-learning platforma Merlin: Fakultet koristi platformu za udaljeno učenje Merlin. Pomoću nje studenti imaju pristup nastavnim materijalima, predavanjima, vježbama i drugim resursima koji im mogu pomoći u učenju i pripremi za ispite. Također, na platformi je moguće sudjelovati u online raspravama, postavljati pitanja profesorima i surađivati s drugim studentima. 

Svaki student ima pristup Merlin kolegiju naziva "Referada" gdje su objavljene informacije vezane uz studentske iskaznice, razne zamolbe i izjave, upute za izradu završnih i seminarskih radova, pravilnike, odluke i slično.

Prijavu na Merlin moguće je napraviti pomoću Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. identiteta na sljedećoj poveznici:

https://moodle.srce.hr

 

4. Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU): Fakultet koristi Nacionalni informacijski sustav visokih učilišta koji se sastoji od više modula. Studenti pri tome koriste modul Studomat koji studentima omogućuje:

  • prijavu/odjavu ispita,
  • pregled rasporeda za pismeni ispit
  • pregled rezultata i napomena vezanih uz pismeni ispit
  • pronalazak rasporeda za usmeni ispit
  • upisivanje godine
  • biranje izbornih predmeta
  • upisivanje predmeta na vlastiti zahtjev
  • zahtjev i ispis raznih potvrda
  • uvid u financijske obveze

Prijavu na Studomat moguće je napraviti pomoću Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. identiteta na sljedećoj poveznici:
https://www.isvu.hr/studomat/hr/prijava

 

5. Sustav Sceduly - Fakultet koristi centralni informacijski sustav Sceduly. Putem njega studenti mogu provjeriti svoj raspored predavanja, detaljne izvedbene planove nastave i slično.

Prijavu na Sceduly moguće je napraviti pomoću Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. identiteta na sljedećoj poveznici:

https://sceduly.com/

 

Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u radu s digitalnim uslugama Fakulteta, obratite se na sljedeći email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.