Hrvatski
Hrvatski
English

Stručni prijediplomski studij Enogastronomija

Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije  (bacc.ing.techn.aliment.)


Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 30 redovitih

Ukupno kolegija: 33 redovitih + 4 kolegija stručne prakse + 4 izborna kolegija, završni rad

Na razvoju gastronomije treba intenzivno raditi i unapređivati je, a preduvjet razvoja su obrazovani stručnjaci iz tog područja.


Stručni studij Enogastronomija na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi prvi je studij u RH iz područja biotehničkih znanosti usmjeren na kvalitetu i zdravstvenu ispravnost hrane i pića, prvenstveno u sektoru ugostiteljstva i turizma.


Svladavanjem temeljnih biotehničkih kolegija studenti će biti osposobljeni za bolje razumijevanje i primjenu suvremenih trendova u prehrani. Stečena znanja će biti osnova za osmišljavanje receptura u skladu s nutricionističkim preporukama za različite kategorije potrošača. 


Praktična nastava neophodna je komponenta u procesu usvajanja znanja i vještina pristupnika. Zbog toga, naglasak je stavljen na proces provedbe praktične nastave koje se odvija na dva načina:  

 1. U laboratorijima i praktikumima na fakultetu
 • Laboratorijske vježbe obavljaju se iz temeljnih kolegija Kemija hrane, te Mikrobiologija i higijena
 • U kuharskim praktikumima obavljaju se vježbe iz kolegija Regionalne hrvatske kuhinje, Internacionalne kuhinje, Gastronomija I i II. Vježbe i radionice izvode renomirani hrvatski chefovi
 • Vinski praktikumi iz kolegija Vinorodna područja svijeta, Vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske odvijaju se u nastavnoj bazi Fakulteta Vinum academicum 
 1. U poslovnim subjektima iz realnog sektora u okviru kolegija Stručna praksa 1, 2, 3 i 4.

Studenti sudjeluju na brojnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu iz područja poznavanja vina, te osmišljavanja novih i inovativnih prehrambenih proizvoda.

Opći ciljevi studijskog programa stručnog studija Enogastronomija su osposobljavanje studenata za:

 1. profesionalno napredovanje u području proizvodnje i posluživanja hrane,

 2. uspješan nastavak školovanja na srodnim specijalističkim studijima iz područja biotehničkih znanosti.

Stručni ciljevi studijskog programa stručnog studija Enogastronomija su osposobljavanje studenata za:

 1. rad u poslovnim subjektima koji se bave proizvodnjom i posluživanjem hrane i pića,

 2. edukaciju i savjetovanje osoblja ili potrošača o posluživanju kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane i pića,

 3. edukaciju osoblja i potrošača o optimalnom kombiniranju sastojaka hrane, te interakciji hrane i pića.

 4. unaprjeđenje kvalitete i raznolikosti ponude u poslovnim subjektima koji se bave proizvodnjom i posluživanjem hrane i pića uzimajući u obzir trendove u prehrani kao i prehranu posebnih skupina potrošača.

Poslovi za koje će studenti biti osposobljeni:

 • upravljanje odjelom hrane i pića u subjektima u poslovanju s hranom,

 • dizajniranje i  osuvremenjivanje  restoranskih menija, 

 • organizacija enoloških i gastronomskih manifestacija,

 • stručno savjetovanje prilikom izrade poslovnih planova ugostiteljskih objekata,

 • upravljanje raspodjelom ljudskih resursa u gastronomiji,

 • recenziranje ugostiteljskih časopisa,

 • održavanje stručnih radionica iz područja enogastronomije za korisnike različitih kategorija,

 • stručno savjetovanje o sljubljivanju hrane i pića,

 • razvoj, upravljanje i kontroliranje sustava osiguranje kakvoće.