Hrvatski
Hrvatski
English

Općenito

Sustav za osiguravanje kvalitete Fakulteta usmjeren je na osiguravanje i unapređenje kvalitete studijskih programa, nastavnog procesa, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, međunarodne suradnje i suradnje s ostalim vanjskim dionicima te cjeloživotnog obrazovanja. Cilj sustava je osigurati dosljedne, provjerene i učinkovite mehanizme u svrhu poboljšanja svih aktivnosti Fakulteta kako bi omogućio studentima, zaposlenicima i ostalim dionicima sustava najbolje usluge i postizanje željenih rezultata.


Unutarnji sustav za osiguravanje kvalitete Fakulteta uspostavljen je sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/2022) i usklađen sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG). 


Osiguravanje kvalitete, kao i njen razvoj i promicanje kulture kvalitete, na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi, je kontinuiran proces. Za potrebe osiguravanja kvalitete izrađeni su temeljni dokumenti: Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje kvalitete, Priručnik za osiguravanje kvalitete, Politika kvalitete i Strategija razvoja. Uspostavljena su ustrojbena tijela i definirani mehanizmi praćenja i unapređenja kvalitete. Neki od mehanizama su:


  • Akcijski planovi i izvještavanje o realizaciji
  • Interni izvještaji i ključni pokazatelji uspješnosti
  • Anketiranje dionika (studenata, nastavnika, Alumni-ja, poslodavaca i dr.)
  • Podrška različitim skupinama studenata (voditelji studija, demonstratori, mentor i koordinator za studente s invaliditetom i dr.)
  • Prikupljanje informacija, analiza, praćenje i izvještavanje o rezultatima uspješnosti