Hrvatski
Hrvatski
English

Stručni prijediplomski studij Računovodstvo

Globalizacijski tokovi u svjetskom gospodarstvu su veoma dinamični i nerijetko zahtijevaju brzu prilagodbu u smislu donošenja poslovnih odluka. Donošenje poslovnih odluka, koje su prije svega usmjerene na povećanje konkurentnosti i ostvarenja pozitivnog financijskog rezultata, zahtijeva informacije financijskog i nefinancijskog karaktera. Evidentiranje, praćenje, izvještavanje, analiziranje i predviđanje svih financijskih transakcija zahtijeva visoke standarde stručnosti i kompetentnosti zaposlenika – računovođa. Formalno obrazovanje, kroz stručni prijediplomski studij Računovodstvo, predstavlja temelj za ostvarenje teorijskih i praktičnih znanja i vještina u području računovodstvenog postupanja u poslovnim subjektima privatnog i javnog sektora. Nadalje, sadržajno ovaj studij omogućuje studentima stjecanje i ostalih disperziranih znanja koje nisu direktno vezana za poslove računovođe, ali su itekako značajna za funkcioniranje ostalih poslovnih procesa u poduzeću.  Dakle, fokus se stavlja na educiranje zaposlenika koji će u svom poslu biti profesionalni, odgovorni, pouzdani, fleksibilni i spremni na kontinuirano učenje. 


Studenti se upoznaju s cjelokupnim računovodstvenim procesom paralelno prateći teorijski i praktični dio nastave na instituciji i obavljanjem stručne prakse u subjektima privatnog i javnog sektora. Slijedom navedenog postižu profesionalnost i lakšu prilagodbu na radni proces završetkom studija.

Stručni naziv

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.)

Područje i polje

Društvene znanosti, ekonomija

Trajanje

6 semestara (3 godine)

Broj ECTS bodova

180

Broj upisnih mjesta

32 redovitih (od toga 2 studenta Hrvati izvan RH) + 15 izvanrednih

Ustroj i način izvođenja nastave

klasično, redoviti i izvanredni
UVJETI UPISA NA STUDIJ


Upis studija obavlja se na temelju zajedničkog javnog natječaja Sveučilišta J. J. Strossmayera koji raspisuje Senat Sveučilišta u skladu sa Statutom. Kandidati za upis na studij podnose prijavu na zajednički sveučilišni javni natječaj putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) za polaganje državne mature i za upis na odabrani studijski program (sve informacije su dostupne na mrežnim stranicama  https://www.studij.hr/sve-o-prijavama).


Zahtijevana razina obveznih ispita državne mature, za stručni prijediplomski studij Računovodstvo, je sljedeća: osnovna (B) razina matematike, osnovna (B) stranog jezika i ispit hrvatskog jezika (B razina/jedna razina).


Kandidati za upis na studij koji su prije 2010. godine bez položene državne mature završili program srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri godine u RH, odnosno odgovarajuće obrazovanje u trajanju od 12 godinu u inozemstvu, mogu upisati studij u skladu s posebnim uvjetima koje utvrđuje Fakultet.