Hrvatski
Hrvatski
English

Sveučilišni prijediplomski studij Turizam

Naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije  (univ.bacc.oec.)


Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 30 redovitih, 30 izvanrednih

Opravdanost odabira turizma kao teme ovog studija svoje uporište nalazi u značaju koji turizam ima za gospodarstvo Republike Hrvatske. Sektor turizma i doznake iz inozemstva igraju veliku, ako ne i ključnu ulogu u platnoj bilanci Republike Hrvatske. Iako nije gospodarska grana, jer ju teoretičari definiraju kao gospodarsku tercijarnu djelatnost, društveni fenomen ili agregat djelatnosti, turizam značajno participira u bruto domaćem proizvodu te generira zapošljivost radne snage.


Na važnost turizma za hrvatsko gospodarstvo (ali i osjetljivost gospodarstva na kretanja u turističkom sektoru) ukazuje podatak da je udio sektora turizma u BDP-u RH za 2016. iznosio 11,4%, dok devizni prihodi od turizma čine čak 19,4% hrvatskog BDP-a te 37,3% ukupnog hrvatskog izvoza 2019. godine. Poduzeća turističkog sektora čine petinu (22,2%) ukupnog broja poduzeća u RH u 2018. godini te na njih otpada 13,9% ukupne zaposlenosti poduzetničkog sektora (Ekonomski institut, studeni 2020: 47).


Prateći aktualne trendove možemo konstatirati kako je područje turizma perspektivno za uvođenje novih sveučilišnih studija i navedeno kao jedna od glavnih strateških odrednica Programskog razdoblja Europske Unije 2021.-2027. Strategija gospodarskog oporavka EU naglašava turizam i ruralni razvoj kroz financijsku alokaciju od 15 milijardi eura za jačanje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te jačanje ruralnih područja u provođenju strukturalnih promjena.

Opći cilj studijskog programa:

Cilj studijskoga programa je osposobljavanje studenata za planiranje, provedbu, kontrolu i vrednovanje ekonomskih aktivnosti u subjektima koji posluju u turizmu i povezanim djelatnostima. Temeljni cilj studijskog programa je usmjeren na osposobljavanje stručnjaka za obavljanje operativnih i upravljačkih poslova u posebnim vrstama turizma (ruralni, urbani, kongresni, zdravstveni, kulturni, sportsko-rekreacijski turizam i slično), profitnom i neprofitnom sektoru te javnim organizacijama vezanim uz područje turizma.

Specifični ciljevi:

1. Cilj programa je osposobiti studente za korištenje poslovnih modela i upravljanje poslovnim procesima u području marketinga, menadžmenta, računovodstva, financija, ljudskih resursa kao i ostalih potpornih ekonomskih aktivnosti u turističko-ugostiteljskim subjektima i subjektima iz djelatnosti povezanih s turizmom. Uključuje timski rad na kreiranju, marketingu i prodaji visokokvalitetnih turističkih usluga kroz kontinuiranu prilagodbu promjenama na turističkom tržištu uvažavajući principe održivog razvoja turističke destinacije.