Hrvatski
Hrvatski
English

Ured za unapređenje i osiguravanje kvalitete

Ured za unapređenje i osiguravanje kvalitete sudjeluje u organizaciji, praćenju, provođenju i prosudbi svih aktivnosti u vezi s unapređenjem i osiguravanjem kvalitete visokog obrazovanja na Fakultetu sukladno Statutu Fakulteta i Pravilniku o unutarnjem ustroju Fakulteta.


Za rad Ureda odgovoran je voditelj Ureda.