Hrvatski
Hrvatski
English

Upis Hrvata izvan RH

Uvjeti upisa za Hrvate izvan Republike Hrvatske: Hrvati koji su četverogodišnju srednju školu završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa na sveučilišni i stručne prijediplomske studija prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.


Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Pravona upis imaju pristupnici prema redoslijedu na rang-listi do popunjenja upisne kvote.


Razredbeni postupak temelji se na vrednovanju općeg uspjeha u svakom pojedinom razredu srednje škole te uspjeha na završnom ispitu (maturi). Sustav vrednovanja uspjeha u srednjoj školi: boduje se opći uspjeh u svim razredima srednje škole, ovisno o prosječnoj ocjeni s 5, 4, 3 ili 2 boda, te uspjeh na završnom ispitu prema slijedećem načinu bodovanja: izvrstan = 20 bodova, vrlo dobar = 16 bodova, dobar =12 bodova, dovoljan = 8 bodova. Maksimalni broj bodova prema ovome sustavu vrednovanja iznosi 40 bodova.

Pravo upisa u 1. godinu studija pristupnik stječe na temelju ostvarenih bodova na rang listi u okviru upisne kvote.