Hrvatski
Hrvatski
English

Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost Fakulteta obuhvaća izdavanje znanstvene, nastavne i stručne literature (knjiga, udžbenika, monografija, zbornika radova, izvješća s konferencija, kongresa i simpozija, službenih, periodičnih i ostalih publikacija) u tiskanom ili elektroničkom obliku, samostalno ili u suradnji s drugim zainteresiranim subjektima.


Temeljna je zadaća izdavačke djelatnosti da pridonosi razvitku nastavnih, znanstvenih, obrazovnih i drugih djelatnosti, te uz knjižnični fond predstavlja glavni dio njegove nastavne infrastrukture.


Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi
  1. Antonija Marinclin, prof.  dipl. knjiž, predsjednik
  2. Doc.dr.sc. Verica Budimir, član
  3. Doc.dr.sc. Marko Šostar, član
  4. Doc.dr.sc. Svjetlana Škrabal, član
  5. Doc.dr.sc. Kristian Đokić, član.


Sve dodatne informacije možete se obratiti na mailove članova  Povjerenstva.