Hrvatski
Hrvatski
English

Natječaj za upis studenata

Na temelju članka 69. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ 119/22), članka 44. stavka 30. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članka 28. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta o ukupnom broju mjesta za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2023./2024. od 29. ožujka 2023. godine (KLASA: 602-01/23-06/4, URBROJ: 2158-60-01-23-8) raspisuje


NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU SVEUČILIŠNIH PRIJEDIPLOMSKIH, SVEUČILIŠNIH INTEGRIRANIH PRIJEDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA TE STRUČNIH PRIJEDIPLOMSKIH STUDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Savjetovalište za studente

Studenti s invaliditetom

Studentski dom u Požegi

Knjižnični katalog