Hrvatski
Hrvatski
English

Stručni prijediplomski studij Računovodstvo

Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije  (bacc.oec.)


Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 50 redovitih, 15 izvanrednih

Ukupno kolegija: 32 obvezna kolegija, 4 izborna kolegija, 4 stručne prakse

Zaposlenost diplomanata godinu dana po završetku studija

0%

Prolaznost na ispitima

0%

Opći ciljevi

  • zapošljavanje i samozapošljavanje u računovodstvenom sektoru,
  • profesionalno napredovanje u grani računovodstva ili granama s kojima računovodstvo korespondira,
  • uspješan nastavak studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

Stručni ciljevi

  • usvajanje zakonskih promjena i primjenu stečenih znanja i vještina za obavljanje stručnih računovodstvenih poslova,
  • uporabu računovodstvenih metoda, načela, politika u sklopu računalnih aplikacija, a u postupcima analize i sinteze poslovanja poslovnog subjekta,
  • postavljanje operativnih dijelova pojedinih modula računovodstvenih informacijskih sustava te interpretaciju outputa,
  • nadzor temeljnih računovodstvenih aktivnosti unutar organizacijske strukture