Hrvatski
Hrvatski
English

Stručni prijediplomski studij Enogastronomija

Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije  (bacc.ing.techn.aliment.)


Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 30 redovitih, 0 izvanrednih

Ukupno kolegija: 33 redovitih + 4 kolegija stručne prakse + 4 izborna kolegija, završni rad

Bogatstvo hrvatske enogastronomske ponude je u različitosti. U Europi je teško pronaći zemlju u kojoj se na tako maloj površini izmjenjuju tolike različitosti kao u Hrvatskoj. Različitosti su uvjetovale i razvoj različitih vještina u obradi sirovina za proizvodnju hrane, kao i u njenoj pripremi. Može se reći da je na to utjecao i zemljopisni oblik i položaj. U gastronomskom pogledu sjeverozapadni dijelovi Hrvatske pripadaju Srednjoj Europi, a južni Sredozemlju. Hrvatska povijest svjedoči raznim previranjima, posebnostima kulturoloških osobitosti, specifičnosti korijenski različitih tradicija, običaja i navika. U sve to se izvrsno uklapaju obilježja ruralnih i urbanih sredina, koja su zbog male zemljopisne udaljenosti snažno isprepletena. Različitosti se u gastronomskom smislu vrlo često  snažnu prožimanju, podložne su utjecajima i prijenosu gastronomske baštine iz jedne regije u drugu, iz ruralnih krajeva u urbane sredine, iz tradicionalnoga konteksta u redizajniranu suvremenost. Upravo su to prednosti hrvatske gastronomske ponude koja sjedinjuje bogatstvo srednjoeuropske, mediteranske i orijentalne kuhinje, ali i zbog toga što se temelji na iznimno zdravim namirnicama.  Upravo zbog toga, hrvatska gastronomija je zrcalo kulinarskih domena bivših vladara ovih prostora, od Beča i Venecije do Istanbula, ali i dragocjeno nasljeđe pučkih kuhinja, razvijanih u čvrstoj sprezi sa skromnim mogućnostima pojedinih regija.  

Današnji razvoj gastronomije u Hrvatskoj ne smije se prepustiti slučaju. Sve više se nameće potreba obrazovanja stručnjaka i u tom području. Globalizacija je nametnula svoje trendove i u prehrani. Međutim, ono što je i u novim trendovima naglašeno je prirodnost i izvornost. Studenti će se na ovom studiju upoznati sa sirovinama za proizvodnju hrane, naglasak će biti na očuvanju njihovih prirodnih sastojaka tijekom procesiranja suvremenim metodama. Kroz proučavanje hrvatske tradicionalne kuhinje svladati će temeljne kulinarske vještine, naučiti voditi objekte koji se bave pripremom hrane, planirati obroke, znati dati preporuke za izbalansiranu prehranu. Upoznavanjem sa svjetskom kulinarskom baštinom proširiti će svoje vidike, prepoznati prednosti i osobitosti, te ih moći primijeniti u suvremenoj enogastronomskoj ponudi. Sve to će im omogućiti da nauče složiti menije prema potrebama klijenata. Svladavanjem temeljnih biotehničkih kolegija biti će osposobljeni za bolje razumijevanje i primjenu suvremenih trendova u prehrani. Stečena znanja biti će poveznica za osuvremenjivanje receptura za pojedina jela i preporuka za ciljanje skupine potrošača. Očekivani razvoj turizma je dodatni akcelerator za razvoj hrvatske gastronomije i jedne od najatraktivnijih europskih kuhinja, popraćene sve boljom ponudom vrhunskih vina, koja u stopu prati razvoj hrvatske gastrokulture.

Praktična nastava neophodna je komponenta u procesu usvajanja znanja i vještina pristupnika. Zbog toga naglasak je stavljen na proces provedbe praktične nastave koje se odvija na dva načina:  

  1. unutar Veleučilišta – u okviru kolegija Regionalne hrvatske kuhinje, Internacionalne kuhinje, Gastronomija I i II, Vinorodna područja svijeta, Vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatske
  2. kod poslovnih subjekata u okviru kolegija Stručna praksa I, II, III i IV- 3. 4. 5. i 6. semestar.

Opći ciljevi studijskog programa stručnog studija Enogastronomija su osposobljavanje studenata za:

  1. profesionalno napredovanje u području proizvodnje i posluživanja hrane,
  2. uspješan nastavak školovanja na srodnim specijalističkim studijima iz područja biotehničkih znanosti.

Stručni ciljevi studijskog programa stručnog studija Enogastronomija su osposobljavanje studenata za:

  1. rad u poslovnim subjektima koji se bave proizvodnjom i posluživanjem hrane i pića,
  2. edukaciju i savjetovanje osoblja ili potrošača o posluživanju kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane i pića,
  3. edukaciju osoblja i potrošača o optimalnom kombiniranju sastojaka hrane, te interakciji hrane i pića.
  4. unaprjeđenje kvalitete i raznolikosti ponude u poslovnim subjektima koji se bave proizvodnjom i posluživanjem hrane i pića uzimajući u obzir trendove u prehrani kao i prehranu posebnih skupina potrošača.