Hrvatski
Hrvatski
English

Stručni prijediplomski studij Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo

Stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike  (bacc.inf.)


Izvoditelj studija: Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine), 180 ECTS bodova

Broj planiranih studenata: 30 redovitih, 0 izvanrednih

Ukupno kolegija: 41 redoviti kolegij, 5 izbornih kolegija, 4 stručne prakse

Prvi cilj studija

je omogućiti polaznicima savladavanje ekonomskih temelja za samostalno obavljanje poduzetničke djelatnosti te razumijevanje poslovnih koncepata čije se poznavanje očekuje u svakoj gospodarskoj djelatnosti. Pri tome, naglasak studija je na razvijanju intelektualnih sposobnosti vezane uz netehnička područja, kao što je to znanje o pregovaranju, vođenju sastanaka i poslovne komunikacije te shvaćanja osnova poduzetništva i tzv. „mekih“ vještina.

Drugi cilj studija

je priprema polaznika za buduće zadatke iz područja informatičke djelatnosti. Navedeno pretpostavlja usvajanje naprednih znanja vezanih uz principe rada računala, operativnih sustava, uredskih aplikacija, računalnih mreža, interneta te modernih poslovnih aplikacija temeljenih na „cloud“ i „on premises“ temeljima. Od polaznika se očekuje usvajanje znanja vezanih uz izradu raznih vrsta digitalnih dokumenata, primjenu novih digitalnih tehnologija koje omogućuju povećanje dosega prisutnosti te iskorištenje novih pristupa u marketingu, automatizaciji i optimizaciji poslovnih procesa.

Treći cilj studija

pretpostavlja usvajanje terminologije i načina razmišljanja vezanog uz razvoj računalnog softvera tj. osnove programskog inženjerstva. Ostvarenjem navedenog cilja polaznik studija će steći vrlo konkretna i tražena informatička znanja pomoću kojih će moći specificirati softversko rješenje za konkretan problem, dizajnirati potrebne baze podataka te korištenjem razvojnih alata izraditi jednostavnije softversko rješenje (aplikaciju) temeljeno na konkretnim zahtjevima korisnika.