Hrvatski
Hrvatski
English

Članstva u odborima

Članstva djelatnika Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi  u znanstvenim i stručnim odborima obuhvaćaju  sudjelovanje u tijelima koja ocjenjuju, usmjeravaju i donose odluke vezane uz znanstvena i stručna pitanja. 


Znanstveni odbori bave se nadzorom i ocjenom kvalitete istraživanja, uključujući recenziranje radova i sudjelovanje u procesu financiranja istraživanja. S druge strane, stručni odbori fokusiraju se na pitanja koja se odnose na stručnu praksu u određenom području, pružajući stručna mišljenja, sudjelujući u izradi smjernica i pravila struke te sudjelujući u raspravama o relevantnim stručnim temama.  


Članstvo u ovim odborima predstavlja priznanje stručnosti djelatnika Fakulteta te doprinosi razvoju struke, unapređenju istraživanja i poboljšanju kvalitete obrazovanja. Podaci se prikupljaju na godišnjoj razini.