Hrvatski
Hrvatski
English

Interni projekti

Interni znanstveno-istraživački projekti su projekti provođeni unutar Fakulteta s akademskim ciljem proširivanja znanstvenih spoznaja u određenom području sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj. Ovi projekti uključuju suradnju između profesora, vanjskih dionika i studenata. Financiranje dolazi iz resursa fakulteta, a rezultati projekata se najčešće objavljuju se putem publikacija u znanstvenim časopisima ili prezentacija na konferencijama. Osim doprinosa znanstvenoj zajednici, interni projekti također podržavaju edukaciju studenata, potičući razvoj istraživačkih vještina i kritičkog razmišljanja. Sve ove komponente doprinose stvaranju akademske atmosfere koja potiče istraživački duh među zaposlenicima Fakulteta.