Hrvatski
Hrvatski
English

Fakultetsko vijeće

Članovi Fakultetskog vijeća po položaju (3):

 1. Prof.dr.sc. Borislav Miličević, dekan
 2. Doc.dr.sc. Berislav Andrlić, prodekan za razvoj i poslovanje
 3. Doc.dr.sc. Verica Budimir, prodekanica za nastavu i kvalitetu


Članovi Fakultetskog vijeća predstavnici nastavnika na znanstveno-nastavnim radnim mjestima (5):

 1. Doc.dr.sc. Maja Ergović Ravančić
 2. Doc.dr.sc. Robert Idlbek
 3. Doc.dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž
 4. Doc.dr.sc. Svjetlana Letinić
 5. Doc.dr.sc. Katarina Štavlić


Član Fakultetskog vijeća predstavnik nastavnika na nastavnim radnim mjestima (1):

 1. Ana Mrgan, dipl.ing., v.pred.


Član Fakultetskog vijeća predstavnik ostalih zaposlenika (1):

 1. Silvija Pirc Baltić, univ.mag.oec.


Članovi Fakultetskog vijeća predstavnici studenata (2):

 1. Zvonimir Paponja, predsjednik Studentskog zbora
 2. Lorena Princip, zamjenik predsjednika Studentskog zbora