Hrvatski
Hrvatski
English

Program cjeloživotnog obrazovanja

Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi organizira i izvodi programe stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja koji su organizirani kao formalni i neformalni oblici učenja: 

Formalni (verificirani) programi cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja (MZO, AZVO & ASOO)


Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi ima ustrojene programe za obrazovanje odraslih, verificirane od Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) te Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), čijim se završetkom stječu kvalifikacije koje se upisuju u e-radnu knjižicu. Programi su sljedeći:


Razlikovni programi za upis na diplomski sveučilišni studij

Studijski programi namijenjeni izvanrednim studentima

Studijski programi namijenjeni izvanrednim studentima smatraju se dijelom formalnog cjeloživotnog obrazovanja. Upis studijskog programa u statusu izvanrednog studenta na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi moguć je na sveučilišnom preddiplomskom studiju Turizam te stručnom studiju Računovodstvo . Više o studijskim programima vidjeti kod studijskih programa koji se nude na Fakultetu.