Hrvatski
Hrvatski
English

O cjeloživotnom obrazovanju

Cjeloživotno obrazovanje (lifelong education) je koncepcija koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces organiziranog učenja (formalni i neformalni oblici) koje započinje obveznim školovanjem i formalnim obrazovanjem i traje cijeli život. 


Cjeloživotno obrazovanje je stoga organizirani sastavni dio cjeloživotnog učenja i može biti:


  • formalno – proces učenja koji je organiziran prema verificiranom obrazovnom programu kojim se stječe javna isprava o određenom stupnju obrazovanja, a stečene kvalifikacije upisuju u e-radnu knjižicu i
  • neformalno – proces učenja koji je organiziran prema obrazovnom programu koji nije verificiran, a usmjeren je na profesionalno osposobljavanje odraslih osoba za rad, za različite socijalne aktivnosti te za osobni razvoj. Na kraju obrazovnog procesa polaznik prima potvrdu o sudjelovanju.


Prema čl. 57, st. 6 Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, visoka učilišta mogu ustrojiti programe stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja kojima se stječu kompetencije usklađene sa standardom zanimanja ili skupom kompetencija i standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra HKO-a te razlikovne obveze studenata za potrebe promjene studija odnosno upisa na studij, dovršetka ranije započetog studija i priznavanja kompetencija stečenih izvan studija, a koji su uvjet za upis na studij. 


Program stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja ne smatra se studijem, a može se financirati putem vaučera u svrhu pristupa tržištu rada.