Hrvatski
Hrvatski
English

Interni natječaji

Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija u akademskoj godini 2024./2025.

Opširnije

Odluke o dodjeli nagrada zaposlenicima Fakulteta za ak.god. 2022./2023.

Opširnije

Odluka o dodjeli redovite dekanove nagrade za akademsku godinu 2022./2023.

Opširnije

Odluka o dodjeli Posebne dekanove nagrade za akad. god. 2022./2023.

Opširnije

Natječaj za dodjelu nagrade zaposlenicima Fakulteta za akademsku godinu 2022./2023.

Opširnije

Natječaj za dodjelu nagrade studentima Fakulteta za akademsku godinu 2022./2023.

Opširnije

Prijedlog za imenovanje demonstratora na kolegiju Poduzetništvo i inovacije

Opširnije

Interni poziv za podnošenje prijava za financiranje internih znanstveno-istraživačkih projekata u akademskoj godini 2023./2024.

Opširnije

Javni poziv studentima za prijavu za dodjelu stipendije u sklopu projekta Ministarstva poljoprivrede

Opširnije

Prijedlog za imenovanje demonstratora na kolegiju Statistika

Opširnije

Nastupno predavanje Mateja Čička

Opširnije

Odluke o dodjeli Redovite dekanove nagrade studentima Fakulteta

Opširnije